Wel of geen achtergestelde lening aanvragen?

Als we het hebben over een achtergestelde lening dan hebben we het over een openstaand krediet pas door de kredietverstrekker opgevraagd kan worden zodra alle andere schulden van de persoon in kwestie zijn afbetaald. Hier komt dus ook de naam achtergestelde lening vandaan.

Een achtergestelde lening krijgt vaak een hogere rente toegewezen omdat de kredietverstrekker een verhoogd risico loopt op het mislopen van krediet doordat de lening wordt achtergesteld. Hierdoor kan de kredietverstrekker flink verlies draaien en probeert zich dan ook in te dekken door het vragen van een hogere rente voor het verstrekte krediet. Als een persoon of een bedrijf failliet gaat wordt de lening achtergesteld en kan de kredietverstrekker over het algemeen fluiten naar zijn of haar geld.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling, vandaar dus de hogere rente. De Belastingdienst, de bank(en) en de leveranciers van het bedrijf krijgen voorrang wat betreft de positie op de lijst van de schuldeisers.

Een achtergestelde lening wordt vrijwel alleen maar aan ondernemingen verstrekt. Een dergelijke lening wordt uitgegeven door zakelijke partners zoals investeerders, holdingmaatschappijen en banken. Achtergestelde leningen worden vaak verstrekt bij het inkopen en verkopen van effecten. Hierbij verstrekt de verstrekker van de effecten dan verschillende zogenaamde achtergestelde obligaties. De obligaties zijn zelf niet achtergesteld als er het bedrijf in kwestie failliet gaat, maar er wordt wel een achterstelling in werking gezet bij de betaling van rente en/ of aflossing.

Wat zijn de voordelen van een achtergestelde lening?

  1. Een achtergestelde lening maakt het mogelijk en ook interessant om in een onderneming te gaan investeren.

Wat zijn de nadelen van een achtergestelde lening?

  1. Er wordt vaak een hoge rente berekend over de lening waardoor de lening een stuk duurder wordt. Dit is een stuk minder aantrekkelijk voor de ondernemer om een dergelijke lening af te sluiten.

We kunnen dus wel stellen dat een achtergestelde lening afsluiten niet de meest ideale oplossing is voor een onderneming, maar soms kan het niet anders. Als een dergelijke lening jou weet te redden van de ondergang dan zou je dat natuurlijk doen. Ondernemen is en blijft een risicovol beroep en daar horen dus ook de benodigde risico’s nemen bij. Een achtergestelde lening kan ervoor zorgen dat je genoeg financiële impuls hebt ontvangen waardoor je bedrijf weer helemaal op de been kan komen.

Als je een achtergestelde lening wilt afsluiten, zorg er dan altijd voor dat je de voorwaarden goed bespreekt en nog eens doorleest. Laat je desnoods adviseren door een onafhankelijk adviseur. Hij of zij kan jou precies vertellen wat wel en wat niet verstandig is. Bovendien krijg je dan zelf ook een beter beeld van hetgeen je aan begint.

Ga je voor het verstrekken van een achtergestelde lening? Bekijk en bespreek dan ook goed de voorwaarden waar je samen mee akkoord gaat alvorens je het geld daadwerkelijk verstrekt. Voor beide partijen is het natuurlijk een risico, maar wat is ondernemen nou écht zonder een beetje risico?

Laat je ook adviseren door een onafhankelijk adviseur en zet in beide gevallen niet zomaar je handtekening. Zet geen handtekening onder druk, lees alles rustig door. Een goede partner zal je de kans én de tijd geven om alle zaken goed te bekijken om zo tot een eerlijke deal te komen.

Dit vind je misschien ook leuk...